bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-04/2018


Dostawa jednorazowych niechemicznych artykułów medycznych.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
33141000-0 (jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne)

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: A.G. Czas wytworzenia: 2018-04-19 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-04-19 15:32 Ostatnia zmiana: 2018-05-14 12:33