bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-02/2018


Usługa żywienia w systemie zleconym. Część (zadane) nr 1 - usługa żywienia w systemie zleconym w MSD Gdańsk. Część (zadane) nr 2 - usługa żywienia w systemie zleconym w MSD Warszawa.

Tryb postępowania: ---
Termin składania ofert: 24-04-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
553210000-6 (usługi przygotowania posiłków)
55521200-0 (usługi dowożenia posiłków)
Tryb postępowania: usługi społeczne

Ogłoszenie

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: M.K. Czas wytworzenia: 2018-04-11 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-04-11 09:35 Ostatnia zmiana: 2018-05-10 12:35