bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2286 Opole
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 04/ZP/2018


Roboty Budowlane pod nazwą: "Remont drogi dojazdowej asfaltowej"

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 23-07-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin MAŁCZAK Czas wytworzenia: 2018-07-06 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2018-07-06 15:05 Ostatnia zmiana: 2018-08-22 12:21