bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2286 Opole
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 01/ZP/2017


Utrzymanie czystości na terenowych obiektach utwardzonych w Jednostce Wojskowej Nr 2286

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 12-01-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin MAŁCZAK Czas wytworzenia: 2017-01-04 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-01-04 11:06 Ostatnia zmiana: 2017-01-16 15:26