bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 45/PN/2018


Remont części budynku nr 55 na terenie Składu Osowiec

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 12-10-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: Elżbieta MURAWSKA Czas wytworzenia: 2018-09-28 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-09-28 08:15 Ostatnia zmiana: 2018-09-28 08:15