bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 95/2018


Usługa odbioru odpadów komunalnych z kompleksów wojskowych w m. Gołdap

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 18-12-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Marzena PROKOPCZUK Czas wytworzenia: 2018-12-10 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-12-10 11:58 Ostatnia zmiana: 2018-12-18 10:33