bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 92/2018


Usługa czyszczenia separatorów wraz z odebraniem wytworzonych przez wykonawcę usługi odpadów do unieszkodliwienia przy myjniach pojazdów, stacjach paliw, separatorów na sieci burzowej oraz czyszczenia separatorów tłuszczy (odtłuszczowników) i zbiorników ścieków w obiektach administrowanych przez 24. Wojskowy Oddział Gospodarczy.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06-12-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra TYSZKA Czas wytworzenia: 2018-11-28 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-11-28 14:08 Ostatnia zmiana: 2018-12-17 14:17