bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 83/2018


Usługa odbioru i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych z 24 WOG

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 05-11-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Marzena PROKOPCZUK Czas wytworzenia: 2018-10-25 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-10-25 12:39 Ostatnia zmiana: 2018-11-14 10:24