bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 81/2018


Dostawa materiałów elektrycznych dla 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 05-11-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra TYSZKA Czas wytworzenia: 2018-10-24 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-10-24 14:59 Ostatnia zmiana: 2018-11-19 07:09