bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 32/2018


Robota budowlana w zakresie robót konserwacyjnych w budynku nr 121 na terenie kompleksu poligonowego Jednostki Wojskowej Nr 2098 w Bemowie Piskim.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 19-04-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra TYSZKA Czas wytworzenia: 2018-04-04 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2018-04-04 13:54 Ostatnia zmiana: 2018-04-30 09:38