bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 43/U/2015


Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na terenie wojskowym Legionowo w branżach: sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, drogowej i budowlano-konstrukcyjnej wraz z weryfikacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań: „Przebudowa ogrodzenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap”, „Budowa dwukierunkowego zasilania energetycznego kompleksu wojskowego”, „Budowa budynku centrum projektowo-konstrukcyjnego”, „Budowa budynku centrum obliczeniowo-personalizacyjnego”, „Budowa sieci wodociągowej z wymaganymi przyłączami”, „Budowa sieci kanalizacyjnej z wymaganymi przyłączami”, „Budowa sieci c.o. z niezbędnymi węzłami cieplnymi”, „Budowa budynku LCN, wartowni i biura przepustek oraz rozbudowa systemów ochrony kompleksu”, „Budowa sieci teleinformatycznych i linii telekomunikacyjnych w obiektach Narodowego Centrum Kryptologii oraz dostosowanie infrastruktury budowlanej na potrzeby tych sieci”.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 31-08-2015

Ogłoszenie

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna ZBRZEŻNA Czas wytworzenia: 2015-08-04 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2015-08-04 15:06 Ostatnia zmiana: 2015-08-04 15:06