bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 6/ZP/17


Robota budowlaną polegającą na modernizacji elewacji, więźby dachowej oraz montaż systemu podgrzewania rynien i rur spustowych na budynku nr 9, ul. Rakowiecka 2

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45410000-4 Tynkowanie
45262510-9 Roboty kamieniarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45314310-7 Układanie kabli
W związku z zawieszeniem postępowania wyznaczony został nowy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 6 wrzesień 2017 r., godz. 15:00
Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Skowroński Czas wytworzenia: 2017-06-24 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-06-24 11:49 Ostatnia zmiana: 2017-11-10 15:36