bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 66/ZP/16


Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – III części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 17-01-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 artykuły informacyjne i promocyjne;
871 – usługi reklamowe

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich Czas wytworzenia: 2016-12-12 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2016-12-12 13:02 Ostatnia zmiana: 2017-03-27 12:35