bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 63/ZP/16


Przeprowadzenie szkolenia obronnego kierowniczej kadry administracji rządowej i samorządowej oraz osób wskazanych w Rozporządzaniu Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 1829)

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 27-01-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80500000-9
55270000-3

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich Czas wytworzenia: 2016-12-21 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2016-12-21 10:44 Ostatnia zmiana: 2017-04-13 13:06