bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 62/ZP/16


Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 79930000-2 – specjalne usługi projektowe,
CPV 71221000-3 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
CPV 71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
CPV 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30 stycznia 2017 r. r., godzina 11:00

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Skowroński Czas wytworzenia: 2016-12-27 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2016-12-27 11:53 Ostatnia zmiana: 2017-11-10 10:33