bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 61/ZP/16


Roboty budowlane uzupełniające polegające na montażu czujek stłuczenia szkła

Tryb postępowania: Zamówienie z wolnej ręki
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312200-9 – instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2016-09-26 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2016-09-26 14:21 Ostatnia zmiana: 2016-09-26 14:21