bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 61/ZP/14


Dostarczenie paliwa gazowego grupy E (gazu ziemnego wysokometanowego), ul. Rakowiecka 4a w Warszawie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 18-06-2014
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09123000-7 Gaz ziemny
65210000-8 Przesył gazu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk Czas wytworzenia: 2014-06-06 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-06-30 14:19 Ostatnia zmiana: 2014-07-28 08:37