bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 60/ZP/16


Dostawa i montaż stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych do obiektów urzędu Ministra Obrony Narodowej

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 24-10-2016
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42512200-0 ścienne maszyny do konfekcjonowania powietrza
Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na : 24.10.2016 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Skowroński Czas wytworzenia: 2016-10-12 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2016-10-12 07:54 Ostatnia zmiana: 2016-11-25 15:27