bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 59/ZP/16


Dostawa literatury specjalistycznej dla psychologów wojskowych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 07-10-2016
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
22110000-4 druki książek

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich Czas wytworzenia: 2016-09-29 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2016-09-29 12:22 Ostatnia zmiana: 2016-10-31 12:54