bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 58/ZP/17


Dostawa krzeseł konferencyjnych i stołu prezydialnego dwuczęściowego – II części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 18-12-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39100000-3 – meble

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Wojciech Sułkowski Czas wytworzenia: 2017-12-08 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-12-08 15:09 Ostatnia zmiana: 2018-01-30 12:49