bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 58/ZP/14


Dostawa tabliczek identyfikacyjnych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 23-06-2014
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35123400-6 znaczki identyfikacyjne

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich Czas wytworzenia: 2014-06-12 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-06-30 14:17 Ostatnia zmiana: 2014-07-28 08:38