bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 57/ZP/16


Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – IV części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 10-10-2016
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79822500-7 usługi projektów graficznych;
39294100-0 artykuły informacyjne i promocyjne;
871 – usługi reklamowe
UWAGA !!!
Termin składania ofert został przesunięty na dzień: 10 października 2016 r., do godz. 11:00.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich Czas wytworzenia: 2016-09-29 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2016-09-29 12:18 Ostatnia zmiana: 2016-11-04 08:45