bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 57/ZP/14


Robota budowlana polegającą na remoncie tarasu przy ul. Klonowej 1 w Warszawie

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Termin składania ofert: 23-06-2014
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262510-9 Roboty kamieniarskie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w związku z zawieszeniem postępowania (art. 131j ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp): 23.06.2014 r., godz. 15:00
Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Andrysiak Czas wytworzenia: 2014-05-23 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-06-30 14:15 Ostatnia zmiana: 2014-07-28 08:38