bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 56/ZP/16


Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – IV części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 21-11-2016
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 artykuły informacyjne i promocyjne

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich Czas wytworzenia: 2016-10-14 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2016-10-14 15:01 Ostatnia zmiana: 2017-01-02 09:45