bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 56/ZP/14


Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia: wynajmu sal szkoleniowych, usługi hotelarskiej, usługi gastronomicznej oraz zapewnienie kadry dydaktycznej do przeprowadzenia szkolenia dla trzech 20-osobowych grup opiekunów indywidualnych rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanych żołnierzy i pracowników wojska

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 02-07-2014
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
55270000-3 usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska Czas wytworzenia: 2014-06-23 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-06-30 14:10 Ostatnia zmiana: 2014-07-31 15:27