bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 55/ZP/14


Dostawa i montaż klimatyzatorów stacjonarnych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 03-07-2014
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39717200-3 urządzenia klimatyzacyjne
42512200-0 ścienne maszyny do konfekcjonowania powietrza
Zamawiający uprzejmie informuję, że w dniu 1 lipca 2014 r. (wtorek) o godz. 9:00 odbędzie się wizja lokalna.
Miejsce spotkania: biuro przepustek przy al. Niepodległości 218 w Warszawie.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska Czas wytworzenia: 2014-06-24 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-06-30 13:35 Ostatnia zmiana: 2014-12-18 15:24