bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 53/ZP/15


Ocena przydatności do służby na samolotach wysokomanewrowych osób z łagodnymi niedomykalnościami zastawek ujść przedsionkowo – komorowych serca, za pomocą impedancji, echokardiografii 3d i rezonansu magnetycznego, wykonywanych przed i podczas manewrów przeciążeniowych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 03-08-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
73110000-6 - Usługi badawcze

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Wojciech Sułkowski Czas wytworzenia: 2017-06-24 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-06-24 11:45 Ostatnia zmiana: 2017-12-08 13:05