bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 49/ZP/18


Usługa ulgowych przejazdów dla uprawnionych żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych pracowników resortu obrony narodowej (ulga 50%) w komunikacji krajowej

Tryb postępowania: Zamówienie z wolnej ręki
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60200000-0 Usługi transportu kolejowego

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2018-12-20 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-12-20 13:07 Ostatnia zmiana: 2018-12-20 13:07