bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 49/ZP/17


Wykonanie i dostawa upominków okolicznościowych – IX części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 23-01-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79822500-7 – usługi projektów graficznych,
39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne,
79341000-6 – usługi reklamowe.
UWAGA. Zmiana terminu składania ofert: 31-01-2018 r. godz. 11.00

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Unieważnienie postępowania

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Gromek Czas wytworzenia: 2017-12-13 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-12-13 12:19 Ostatnia zmiana: 2018-04-13 14:07