bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 49/ZP/14


Dostawa autobusu pasażerskiego 16 miejscowego

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 30-06-2014
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34121000-1 Autobusy i autokary

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich Czas wytworzenia: 2014-05-23 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-06-30 13:31 Ostatnia zmiana: 2014-07-28 08:39