bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 48/ZP/14


Newralgiczna usługa polegająca na wykonaniu niejawnej, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 80054 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trybie na wezwanie

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79930000-2 - specjalne usługi projektowe
71221000-3 - usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71250000-5 - usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w związku z zawieszeniem postępowania (art. 131j ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp): 19.09.2014 r., godz. 15:00

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2014-06-04 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-06-30 13:24 Ostatnia zmiana: 2014-12-09 12:42