bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 45/ZP/18


Dostawa literatury specjalistycznej

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 13-11-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
22110000-4 - drukowane książki

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich Czas wytworzenia: 2018-11-02 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-11-02 13:29 Ostatnia zmiana: 2018-11-23 12:35