bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 43/ZP/18


Usługa szkolenia okresowego bhp dla żołnierzy zawodowych i pracowników Urzędu MON

Tryb postępowania: ---
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
80500000-9 Usługi szkoleniowe
Tryb postępowania: usługa społeczna
Termin składania ofert negocjacji: 8 listopada 2018 r., godz. 11:00

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk Czas wytworzenia: 2018-10-26 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-10-26 13:53 Ostatnia zmiana: 2018-11-22 14:24