bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 40/ZP/18


Usługa konferencyjna na potrzeby organizacji konferencji nt. „FUNKCJONOWANIE SYSTEMU HNS W JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH MON ORAZ ELEMENTACH POZAMILITARNYCH SYSTEMU OBRONNEGO KRAJU”

Tryb postępowania: ---
Termin składania ofert: 29-10-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
Tryb postępowania: Usługi społeczne

Ogłoszenie

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Wojciech Sułkowski Czas wytworzenia: 2018-10-19 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-10-19 14:32 Ostatnia zmiana: 2019-02-05 15:39