bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 39/ZP/18


świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby organizacji warsztatów szkoleniowych dla psychologów wojskowych oraz świadczenie usług edukacyjnych, hotelarskich, restauracyjnych na potrzeby organizacji szkolenia specjalistycznego polegającego na przeprowadzeniu superwizji dla psychologów wojskowych podejmujących interwencje kryzysowe wobec osób doświadczających kryzysu lub traumy

Tryb postępowania: ---
Termin składania ofert: 22-10-2018
Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne

Ogłoszenie

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska Czas wytworzenia: 2018-10-15 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-10-15 15:33 Ostatnia zmiana: 2018-11-07 14:09