bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 38/ZP/18


Usługa utrzymania porządku, czystości i bieżącej konserwacji płyty głównej Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej, Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pielęgnacja terenów zielonych w ich obrębie.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 22-10-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny przedmiot zamówienia:
90910000-9 – usługi sprzątania
Pozostałe kody:
90914000-7 – usługi sprzątania parkingów
90620000-9 – usługi odśnieżania
77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77312000-5 – usługi usuwania chwastów
77314100-5 – usługi w zakresie trawników

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska Czas wytworzenia: 2018-10-11 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-10-11 13:44 Ostatnia zmiana: 2018-12-18 10:10