bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 36/ZP/18


Dostawa materiałów do konserwacji obiektów budowlanych z branży elektroinstalacyjno-oświetleniowej

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 09-10-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzania i wyroby elektryczne, oświetlenie
31220000-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31532920-9 Żarówki i świetlówki
31320000-5 Kable energetyczne
31221000-1 Przełączniki elektryczne
31224100-3 Wtyki i gniazda
Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert - 9 października 2018 r. godz. 11:00

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Unieważnienie postępowania

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich Czas wytworzenia: 2018-09-26 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-09-26 13:48 Ostatnia zmiana: 2018-10-10 15:29