bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 33/ZP/18


Wykonanie przeglądu pięcioletniego budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 24-09-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50711000-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2018-09-13 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-09-13 15:08 Ostatnia zmiana: 2018-11-20 09:53