bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 32/ZP/18


Dostawa mebli konferencyjnych i foteli biurowych – II części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39100000-3 Meble
Termin składania ofert negocjacji: 27 września 2018 r., godz. 11:00

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk Czas wytworzenia: 2018-09-17 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-09-17 15:11 Ostatnia zmiana: 2018-11-21 08:53