bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 29/ZP/17


Wykonanie oświetlanej od zewnątrz gwiazdy NATO, zamontowanej w układzie pionowym (równoległym do ściany)

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 09-06-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 79341000-6 – usługi reklamowe,
CPV 79930000-2 – specjalne usługi projektowe,
CPV 71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,
CPV 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
CPV 45223800-4 – montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji.
CPV 45223200-8 – roboty konstrukcyjne.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska Czas wytworzenia: 2017-06-01 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-06-01 15:26 Ostatnia zmiana: 2017-11-10 10:42