bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 28/ZP/18


Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 13-09-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne
79822500-7 – usługi projektów graficznych

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2018-08-03 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2018-08-03 10:42 Ostatnia zmiana: 2018-10-22 10:16