bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 25/ZP/18


Usługi społeczne i inne szczególne usługi: Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych, konferencyjnych na potrzeby organizacji kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim, III części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 09-08-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55120000-7 usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji,
55300000-3 usługi restauracyjne i dot. podawania posiłków

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska Czas wytworzenia: 2018-07-27 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-07-27 11:35 Ostatnia zmiana: 2018-09-25 14:22