bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 22/ZP/18


Dostawa foteli gabinetowych obrotowych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 19-06-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska Czas wytworzenia: 2018-06-08 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2018-06-08 14:47 Ostatnia zmiana: 2018-08-31 14:26