bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 21/ZP/18


Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na 100. rocznicę odzyskania Niepodległości – III części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06-08-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne
79822500-7 – usługi projektów graficznych

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska Czas wytworzenia: 2018-06-28 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2018-06-28 12:37 Ostatnia zmiana: 2018-09-25 09:35