bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 20/ZP/18


Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie elewacji budynku nr 1A i 5 wraz z wykonaniem robót towarzyszących przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie

Tryb postępowania: Zamówienie z wolnej ręki
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45262510-9 Roboty kamieniarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45442100-8 Roboty malarskie
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314310-7 Układanie kabli
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk Czas wytworzenia: 2018-06-14 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-06-14 13:06 Ostatnia zmiana: 2018-06-14 13:57