bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 20/ZP/17


Robota budowlaną polegającą na modernizacji dwóch sal konferencyjnych w budynku nr 1B oraz 2, ul Rakowiecka 4A, Warszawa

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45314310-7 Układanie kabli
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25 lipiec 2017 r. r., godzina 15:00

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Skowroński Czas wytworzenia: 2017-06-19 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-06-19 08:38 Ostatnia zmiana: 2018-02-21 11:46