bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 19/ZP/18


Dostawa materiałów do konserwacji obiektów budowlanych z branż: budowlano-wykończeniowej, hydrauliczno-sanitarnej, metalowej, okuć budowlanych i meblowych, elektroinstalacyjno-oświetleniowej oraz materiałów do wytwarzania i napraw sprzętu kwaterunkowego – płyt i obrzeży meblowych, oraz tarcicy – VI części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
44111000-1 Materiały budowlane
44812200-7 Farby olejne i wodne
44111800-9 Zaprawa (murarska)
44820000-4 Lakiery
44112240-2 Parkiet
24910000-6 Kleje
44330000-2 Sztaby, pręty, drut i profile stosowane w budownictwie
44411000-4 Wyroby sanitarne
42130000-9 Krany, kurki, zawory i podobna armatura
44411700-1 Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary
42122000-0 Pompy
44316400-2 Drobne artykuły metalowe
44520000-1 Zamki, klucze i zawiasy
44531510-9 Śruby i wkręty
39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
31220000-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31532920-9 Żarówki i świetlówki
31320000-5 Kable energetyczne
31221000-1 Przełączniki elektryczne
31224100-3 Wtyki i gniazda
44191200-7 Drewno laminatowe
44191300-8 Płyta wiórowa
03419100-1 Produkty z drewna ciętego
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 5 lipca 2018 r., godz. 11:00

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Unieważnienie postępowania

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk Czas wytworzenia: 2018-06-20 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-06-20 15:05 Ostatnia zmiana: 2018-09-04 12:17