bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 18/ZP/18


Wykonanie newralgicznej roboty budowlanej polegającej na modernizacji i rozbudowie systemu kontroli dostępu – budowie instalacji depozytorów kluczowych w kompleksie wojskowym Warszawie

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45314300-4 – instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 – układanie kabli
42961100-1 – system kontroli dostępu
79632000-3 – szkolenie pracowników
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29 maja 2018 r. godzina 15:00

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk Czas wytworzenia: 2018-04-30 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-04-30 15:06 Ostatnia zmiana: 2018-10-24 11:26