bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 16/ZP/17


Dostawa przenośnych klimatyzatorów jednoczęściowych oraz stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych do obiektów urzędu Ministerstwa Obrony Narodowej - III części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 05-07-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39717200-3 urządzenia klimatyzacyjne,
42512200-0 ścienne maszyny do konfekcjonowania powietrza
Uwaga: Zmiana terminu składania ofert: 5 lipca 2017 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Gromek Czas wytworzenia: 2017-06-14 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-06-14 15:17 Ostatnia zmiana: 2017-11-10 10:43