bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 14/ZP/18


Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na 100. rocznicę odzyskania Niepodległości – VIII części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 24-05-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100 -0 – artykuły informacyjne i promocyjne
79822500-7 – usługi projektów graficznych

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Unieważnienie postępowania

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Gromek Czas wytworzenia: 2018-04-17 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-04-17 13:21 Ostatnia zmiana: 2018-08-31 14:34